innovation

Birlikte, Yenilik Yaratan Kumaş üretiyoruz.

Güçlü kumaşlar güçlü elyaflar ister, tıpkı muhteşem yeniliklerin farklı bakış açılarına ihtiyaç duyması gibi… Pailung’da biz, başkalarıyla yenilikler
üretmek için gereken kabiliyeti sağlayan inovasyonun peşindeyiz.

Pailung’da inovasyon, makinelerde inovasyon anlamına gelir.